Öfke Kontrolü ve Duyguların Yönetimi

Öfkeye yol açan süreçlerin farkedilmesi, kendi davranışlarını be bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırılması, öfke kontrolü tekniklerinin öğrenilmesi, öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimini hedefleyen bir eğitim programıdır.

Programın amacı, etkili sözel iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve pratik becerilerin gelişimini sağlamak, bireylerin sözel iletişimi doğru yönetebilmelerine yardımcı olacak stratejiler ile kurumsal ve kişisel gelişime katkıda bulunmaktır.

Topluluk karşısında ilgi ve dikkati yüksek düzeyde tutarak verilmek istenen mesajı etkin ve ikna edici bir şekilde aktarabilmek, bazı sunuş becerilerinde ustalaşmayı gerektirir. Bu eğitim, etkin bir sunumun hazırlanması konusunda katılımcıları geliştirmeyi hedeflemektedir.

İletişim kavramı ve sürecinin genel tanıtımından, iş yaşamı koşullarında gerekli olan söz içermeyen yollarla (Beden dili ve diğer şekillerde ) kurulan iletişim biçimlerinin karakterine ve sözsüz iletişimin geliştirilmesinin / iyileştirilmesinin ilkelerine kadar uzanana bir çerçevede sözsüz iletişim becerisi oluşturmayı amaçlamaktadır.

İş yaşamında ihtiyaç duyulan ve görsel tasarım gerektiren iletişim ortamları ve araçlarının yaratım süreçlerinin nasıl ve hangi ilkelere göre yürütüleceği / yönetileceğine odaklanarak görsel temelli iletişim becerisini oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ekip çalışanlarının güçlü yanları tespit edilerek kollektif bir hedefe ulaşılması doğrultusunda stratejik çalışmalar hedeflenmektedir.

Sosyal medyanın temel karakterinin anlaşılmasından iş yaşamında ihtiyaç duyulan yönleriyle sosyal medya uygulama sürecini ele alarak bu alandaki stratejik yönetim bilgi ve becerisini arttırmayı amaçlamaktadır.

Kurumların pazarlama faaliyetinin dışında yer alan ve sosyal ilişkiyi geliştirme amaçlı kurumsal diyaloglarını hedeflere göre nasıl planlayabileceklerini ele alarak bu görevin yönetim sürecinin adımlarını etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Kurumsal iletişim ve/veya pazarlama işlevinin parçası olarak iş yaşamında kullanılan her türlü reklam yapım ve yönetim sürecini adım adım ele alarak reklam kampanyasının başarısını arttırma yolunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Yöneticilere, çatışmaların ortaya çıkış unsurlarına göre nasıl ele alınacağı konusunda bir bakış açısı kazandırılması ve departmanlar arası çatışmaların çözümlenebilmesi için psikolojik ve tekniksel desteği nasıl sağlayacaklarını anlatılarak, çatışma yönetimi konusunda becerilerinin geliştirmeleri ve mevcudu nasıl geliştireceklerini gösteren yol gösterici bir eğitim amaçlanmaktadır.

Kurum personelinizin gündelik ve meslek hayatına yansıyan sorunlarının çözülmesi konusunda yüz yüze görüşme yapılarak kurumlara destek verilmektedir. Her ay ortalama 1 ya da 2 gün kurumun ihtiyacına göre planlanır ve önceden kayıt sistemiyle kurum çalışanlarına kurum merkezinde psikolojik danışmanlık verilir.

Aile işletmelerine yönetim, organizasyon, strateji, uygulama yöntemleri ve uygun faaliyetler tavsiye edilerek kurumsallaşma sürecine geçme konularında danışmanlık hizmeti verilir.