DUYGULARIMIZI ANLAMA VE DUYGU YÖNETİMİ ATÖLYESİ

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır.

Duyguları etkili yönetebilmek belirli özelliklere sahip olmaya, onları geliştirebilmeye ve etkili kullanabilmeye bağlıdır. Duygu yönetiminin alt alanları arasında özdenetim, özbilinç, iletişim, sosyal beceriler ve empati yer almaktadır.

Eğitim sürecinde, iş yerinde, hayatın pek çok alanında kararlarımızı, tutum ve davranışlarımızı fazlasıyla etkileyen duygulara yakından bakmak, anlamak ve paylaşabilmeyi öğrenmek hedeflenir.

Eğitimin amacı; iş ve özel yaşamımızda duyguların etkisini tanımlamaktır. Bu duyguları kabul edebilme, onları taşıyabilme ve düzenleme konusunda çeşitli farkındalık çalışmaları, etkinlikler ve tartışmalar gerçekleştirilir ve böylece katılımcıların bu konuda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanır.

“Yaşam kalitenizi, duygularınızı hangi ölçüde kontrol edebildiğiniz belirler.”

Atölye konuları:

• Fikirleri paylaşabilme
• Düşünerek cevap verme
• Dikkatli ve öğrenme amaçlı dinleyebilme
• Birlikte hareket etme, önyargılı olmamayı öğrenme
• Özel yeteneklerin gelişmesi için girişimde bulunma
• Saygı göstererek onaylayıcı yaklaşabilme
• İnsanların düşüncelerini zorla değiştirmeye çalışmaktan vazgeçme
Eğitim, kurumun ve katılımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak 1 ile 2 günlük atölye ya da haftada bir 2 saatlik 4-6 oturumla gerçekleştirilmektedir.

İKNA VE MÜZAKERE BECERİLERİ PROGRAMI

İş hayatında ve özel hayatımızda iletişim halinde olduğumuz bireyleri, ortak çıkarlarımıza odaklanarak ve her iki tarafın memnun olabileceği bir zemine taşıyarak çözümleme becerileri kazandırmak, bu programın temel amacıdır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılına kadarki süreçte çalışanlar için önerdiği beceriler arasında yer alan ‘Müzakere Becerisi’, her geçen gün biraz daha fazla önem kazanmaktadır.
İkna ve Müzakere Becerileri Programı’ndan, orta ve üst kademe yöneticiler ile hızlı büyüyen kurumların müşteri ile karşılıklı iletişime geçen saha ve/veya merkez çalışanları faydalanabilir. Eğitim alanında; eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler de bu programdan yararlanabilir.

İLETİŞİM BECERİLERİ PROGRAMI

İletişim, hayatımızın her alanında kullandığımız, karşımızdakilerle sözlü ya da sözsüz etkileşim yöntemlerimizdir. Programın amacı; kişinin kendini tanıma, kendini doğru ifade edebilme, etkin dinleyebilme, empati kurabilme, önyargısız olabilme, eleştirilere karşı açık olabilme ve beden dilini doğru kullanabilme gibi birçok konuda kendisini geliştirebilmesidir.

Kaliteli iletişimin olduğu kurumlarda kurum değerlerinin korunması ve geliştirilmesi yoluyla verimlilik arttırılmaktadır.

KRİZE MÜDAHALE PROGRAMI

Bireylerin yaşamakta olduğu ya da karşılaşabileceği krizlerin yönetilmesi, atlatılması ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili becerilerin ele alındığı bir kişisel gelişim programıdır. Krizi en az zararla bertaraf etme ve krizin fırsata çevrilmesi konuları üzerinde durulur.

Krizler sırasında meydana gelen kompleks sorunların çözümü ile ilgili beceriler, Dünya Ekonomik Forumu’nun çalışanlar için 2020 yılı hedefleri arasında yer almaktadır.

NEFES TEKNİKLERİ ATÖLYESİ

(KOAH, Gebelik, Anksiyete, Sınav Kaygısı, Kekemelik, Uyku bozuklukları
benzeri özel gruplar içindir)

Nefes, yaşamın ve varoluşun kendisi olarak, madde bilincine etki edebilen sonsuz potansiyellere sahiptir. Nefes Atölyelerinde her olay, her kişi, her sorun ve her ihtiyaç karşısında çözüm oluşturacak kişiye özel nefes kullanımları öğretilmektedir.
Nefes Atölyeleri 8 haftayı kapsayan çalışmalarla, kişisel gelişimde nefes kullanımı ile değişim ve dönüşüm sağlamayı amaçlamaktadır. Nefes Teknikleri, Nefes Uygulamaları, Nefes Meditasyonları, Nefes Terapileri ve Nefes Farkındalık Çalışmalarını içermektedir.

Nefes Atölyelerinin Kategorileri
Şarkıcı ve konuşmacıları geliştirmek
Kişisel gelişim ve farkındalık çalışmalarında nefes
Spor, yoga, pilates ve meditasyonda nefes çalışmaları
Duygu, düşünce ve fizik beden kontrolü
Stres Kontrolü, gevşeme, relaksasyon
Zayıflama, detoks, botoks oluşturmak
Sınav heyecanı, öğrenme zorluğu, dikkat eksikliği
Korku, endişe, panik atak, anksiyete ve depresyon
Kekemelik, uyku apnesi, horlama, reflü

ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ PROGRAMI

Öfke, doğal ve sağlıklı bir duygudur; fakat, kontrol edilemediği durumlarda yıkıcı olabilmektedir. Bu program kapsamında, öfkenin kontrol altına alınması, yönetilmesi ve strese neden olmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
Program içeriğinde; öfkeye yol açan olayların ve olaylara yüklenen temel inançların farkedilmesi, bu süreçler sonucunda verilen tepkilerin anlaşılarak kontrol altına alınması yer almaktadır.

ZAMAN YÖNETİMİ PROGRAMI

Zamanı yönetebilme becerisi, iş verimi ve başarıyı destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Zaman Yönetimi Programı; sınırlı çalışma süresini en etkin şekilde kullanabilme stratejileri, özel hayat – iş hayatı dengesinin kurulması, planlı ve düzenli bir yol haritası oluşturulması gibi konularda becerilerin pekiştirilmesini amaçlamaktadır.